English

Dokumenty rejestrowe oraz formularze

Wpis do rejestru CEIDG
CEIDG
Rok rozpoczęcia działalności: 2007
Wpis do rejestru VIES / VAT UE
CEIDG
Aktywny płatnik VAT UE
PL 733 129 05 50
Wpis do rejestru EORI
CEIDG
Import spoza UE;
Numer EORI
PL733129055000000
Urząd patentowy EUIPO
CEIDG
Znaki zastrzeżone i zgody;
Numer EUIPO 018299366
Wpis do rejestru PUESC
CEIDG
GRUPA WECON posiada aktywny
profil rozliczeń akcyzowych,
celno-skarbowych PUESC
ID: PL73312905500000
Wpis do rejestru REGON
CEIDG
Numer statystyczny 100318064
Biała lista podatników VAT
CEIDG
Aktywny płatnik VAT UE
Wpis do rejestru BDO
CEIDG
Numer rejestrowy BDO
000196066