KLIENT SERWERA APLIKACYJNEGO SRF DLA SYSTEMU SFW WECON

Wecon SRF Client
 • Integracja systemu z API Poczty Polskiej. Automatyczny odczyt danych z systemu BackOffice CMS, przygotowanie przesyłek, wydruk etykiet, raportowanie, wysyłanie plików XML na serwery Poczty, etc.
 • Dostęp do danych BackOffice CMS za pomocą serwera aplikacyjnego SRF. Połączenie zdalne realizowane za pomocą protokołu SOAP.
 • Współpraca z kilkoma bazami danych jednocześnie, podział na instytucje, firmy, grupy, etc.
 • Automatyczna replikacja danych w wybranych bazach, utrzymywanie synchronizacji danych między serwerem aplikacyjnym, a lokalną (mobilną) bazą danych.
 • Mechanizmy autentykacji i nadawania uprawnień w oparciu o przynależność grup domenowych Microsoft AD. Możliwość autentykacji użytkowników w oparciu o konta systemowe Windows.
 • Autoryzacja Klienta SRF kluczem RSA.

* - do instalacji i uruchomienia programu wymagana jest licencja serwera aplikacyjnego SRF. Instalator podpisany jest kwalifikowanym certyfikatem firmy COMODO SIGN CODE wydanym dla firmy WECON C.I.S., jednakże filtry SmartScreen systemu Windows 8 mogą zgłosić problem aplikacji. Należy je zignorować.

MODUŁ INWENTARYZACYJNY MAGAZYNU I BIURA

Invent Client Application
 • Zapis nieukończonej inwentarayzacji w bazie serwera aplikacyjnego.
 • Obsługa kilku baz danych jednocześnie.
 • Raportowanie po stronie serwera aplikacyjnego zgłoszonych i zinwentaryzowanych obiektów.
 • Możliwość 'wypożyczania' lub dzierżawy wybranych obiektów.
 • Przeglądanie historii inwentaryzacji zapisanych przez serwer aplikacyjny w centralnej bazie danych.
 • Podgląd stanu zinwentaryzowanch obiektów wg daty, właściciela, etc.

* - do instalacji i uruchomienia programu wymagana jest licencja serwera aplikacyjnego SRF. Instalator podpisany jest kwalifikowanym certyfikatem firmy COMODO SIGN CODE wydanym dla firmy WECON C.I.S., jednakże filtry SmartScreen systemu Windows 8 mogą zgłosić problem aplikacji. Należy je zignorować.

MODUŁ POWIADOMIEŃ DLA SYSTEMU SRF

YAWR Client Application
 • Tworzenie grup dla organizacji/firm/projektów. Możliwość przypisywania komunikatów do wybranych grup.
 • Synchronizacja powiadomień dla jednego użytkownika na kilku urządzeniach poprzez bramę SOAP serwera SRF.
 • Możliwość nadawania uprawnień do publikacji w wybranej grupie.
 • Podział na kategorie własne (prywatne lub związane z konkretnym projektem).
 • Możliwość ustawienia powiadomienia SMS lub e-mail o nadchodzącym powiadomieniu.

* - do instalacji i uruchomienia programu wymagana jest licencja serwera aplikacyjnego SRF. Instalator podpisany jest kwalifikowanym certyfikatem firmy COMODO SIGN CODE wydanym dla firmy WECON C.I.S., jednakże filtry SmartScreen systemu Windows 8 mogą zgłosić problem aplikacji. Należy je zignorować.

PODSYSTEM OBSŁUGI PRODUKCJI YALT

YALT Client Application

System YALT powstał na potrzeby projektu LUXURY/NEGATIV. Umożliwia prowadzenie ewidencji produkcji, kontrolę magazynową i zaopatrzeniową przedsiębiorstwa wytwarzającego produkty z półproduktów.

 • Rejestr produktów, generowanie kart produktowych.
 • Pełna integracja z systemem B2B oraz systemem BackOffice CMS.
 • Szybkie, automatyczne wystawianie ofert hurtowych.
 • Automatyczne generowanie kodów EAN wg parametrów produktu (rozmiary/typy).
 • Rejestracja produkcji, raportowanie stanów półproduktów w oparciu o magazyn dostawców.
 • Pełna integracja z systemem Wecon SaleTracker, odczytywanie zarejestrowanych transakcji i przypisywanie kodów EAN.
 • Wizualne narzędzia do zarządzania podsystemem produktów ShireCMS.
 • Obsługa drukarek termicznych Zebra.
WECON (C) 2014