Aktywacja Klienta SRF

Przed zainstalowaniem i aktywacją oprogramowania WECON SFW Client należy zapoznać się z licencją dołączoną do instalatora programu. Zainstalowanie oprogramowania WECON SFW Client oznacza zgodę licencjonobiorcy na WSZYSTKIE postanowienia w/w licencji.

PODAJ DANE KARTY LICENCYJNEJ
Numer NIP firmy
(format: XXX-XXX-XX-XX)
Klucz aktywacji
Antyspam

WECON SRF Licencja
Klucz aktywacji zaznaczony został szarym prostokątem na rysunku poglądowym.

WECON (C) 2014